Historia

Strona główna  > O Bułgarii  > Historia > strona 1 z 3
 
Nie wiele osób wie, że Bułgaria kryje w sobie jedną z najstarszych cywilizacji europejskich. Jej aktualne terytorium w ciągu 2000 lat było świadkiem rozwoju kilku cywilizacji, a pierwsze świadectwa obecności dawnych ludów sięgają aż paleolitu. To właśnie na terytorium Bułgarii żył i tworzył Orfeusz czy Dionizos. To tu odnaleziono pierwszy złoty skarb!
 
 

 
  • Ok. 6000 p.n.e 
  PALEOLIT, NEOLIT 
   
Pierwsze znaleziska na terenie Bułgarii pochodzą z terenu Bełogradcziku. Były to narzędzia odkryte w jaskini. Właśnie w jaskiniach i pieczarach zamieszkiwali głownie ludzie, gdyż był to okres ostatnich zlodowaceń na kontynencie. Ok. VII w. p.n.e, gdy cofnął się lodowiec rozpoczął się neolit.
 
W okresie neolitu powstawało wiele osad, co zapoczątkowało nawarstwianie się osadnictwa i formowanie się wzgórz zwanych tallami. Ułatwiają one w dniu dzisiejszym ustalanie chronologii okresów prehistorycznych. Dziś najwięcej takich stanowisk znajduje się na Nizinie Górnotrackiej i są one zazwyczaj udostępniane turystom. Pobyt tam to podróż w czasie, gdyż domostwa i sprzęty zachowały się w doskonałym stanie. Neolit to czas kiedy pojawiły się pierwsze wytopy z metalu, pierwsze produkty sztuczne jak wapno. Pod koniec V tysiąclecia zaczęto obrabiać złoto. I tu ciekawostka. Czy wiesz szanowny Kliencie, że najstarszy w dziejach ludzkości złoty skarb odnaleziono w Bułgarii? Był to zbiór przedmiotów, służących do rytualnych ceremonii. Wykopaliska dowodzą zatem, że Bułgaria była wcześniejszą cywilizacją od mezopotamskiej, egipskiej i greckiej.


  • Ok. 4000 p.n.e
  EPOKA BRĄZU 
   
W owym czasie uformowały się plemiona trackie. W połowie IV tysiąclecia p.n.e. rozpoczął się napływ na tereny obecnej Bułgarii plemion koczowniczych z Azji Środkowej. W V wieku p.n.e. utworzyły one Królestwo Tracji. Wykopaliska archeologiczne wykazują, że Trakowie odziedziczyli niektóre obyczaje po epokach wcześniejszych i prowadzili ożywione kontakty handlowe z Kretą i Mykenami. Duże znaczenie miała kultura duchowa, która pozostawiła swe ślady w postaci Gorskich sanktuariów, które dziś można zobaczyć w Rodopach Wschodnich w pobliżu Kyrdżali, Krumowgrad, Iwoajlograd. Co ciekawe to właśnie tu w Rodopach na terenie Bułgarii żył i królował Orfeusz. Rodopy i nie tylko do dziś przechowały po nim tradycje i misteria orfickie.
 
W tej epoce pojawiają się pierwsze grobowce, megality. W regionie Madżarowa, w Rodopach Wschodnich, odnaleziono jedyny na Bałkanach kromlech (jest to krąg zbudowany z ustawionych pionowo kamieni, często wokół grobowca).


  • OK. 700 p.n.e
  FAKTORIE 
   
Nad wybrzeżem Morza Czarnego zwanego Pontus Euxinus powstają pierwsze porty w Messembrii (obecnie Nesseber), Apolloni (Sozopol), Anchialo (Pomorie), Odessos (Warna).


  • OK. I wieku
  RZYMSKA OKUPACJA 
   
Około 46 r. Tracja staje się prowincją rzymską. Rzymianie podbijają całe Bałkany. Stolicą Tracji (Bułgarii) zostaje Ulpia Serdica (Sofia).


  • OK. 200
  NAJAZDY NA BUŁGARIĘ 
   
Imperium Rzymskie traci na swej świetności. Bułgarii zaczynają zagrażać plemiona z północy (Wandalowie, Hunowie i Goci).---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisieWstecz Drukuj stronę Do góry