Budżet

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Bułgaria prowadziła konserwatywną, ostrożną politykę budżetową. Rządowi udało się utrzymać ścisłą dyscyplinę finansową i osiągnąć zrównoważenie budżetu, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z programu gospodarczego uzgodnionego z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Tab. Skonsolidowana nadwyżka / deficyt budżetowy w latach 2000-2008.

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nadwyżka / deficyt w BGN mln

-269

-255

-218

0,9

606,1

808,7

1 485,0

39,4

1 014,9

Nadwyżka / deficyt w % PKB

-1,06

-0,9

-0,7

0

1,6

1,9

3,0

0,1

1,5

 

Źródło: Narodowy Bank w Bułgarii.
 

Od 2003 roku Bułgaria osiąga nadwyżkę w budżecie, co stanowi swego rodzaju ewenement wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Jednak utrzymanie zrównoważonego budżetu może okazać się w dłuższym okresie trudne z uwagi na niskie stawki podatku CIT i PIT oraz fakt, że gospodarka Bułgarii wymaga znacznych nakładów na modernizację infrastruktury. Wydatki na ten cel mogą w dużej mierze obciążyć budżet państwa (pomimo częściowego ich finansowania środkami pochodzącymi z funduszy pomocowych Unii Europejskiej). Kluczową kwestią dla utrzymania nadwyżki budżetowej jest poprawa ściągalności podatków.

 
Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisieWstecz Drukuj stronę Do góry