Przemysł

 
Główną pozycję w przemyśle Bułgarii zajmuje przemysł przetwórczy, w tym chemiczny, metalurgiczny, elektrotechniczny i elektroniczny, spożywczy, produkcji napojów i wyrobów tytoniowych oraz tekstylny.
 
Dominujące znaczenie przemysłu przetwórczego wynika min. z małej ilości zasobów naturalnych. Około 49 % produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego stanowią tzw. sektory podstawowe (przetwórstwo ropy naftowej, przemysł chemiczny i metalurgiczny), przy czym udział produkcji dóbr inwestycyjnych wynosi 37 % a dóbr konsumpcyjnych 14 %.
 
Jedną z najlepiej rozwiniętych gałęzi przemysłu w Bułgarii jest przemysł chemiczny. Jego produkcja kierowana na rynek krajowy i zagraniczny obejmuje zarówno półprodukty, jak i wyroby gotowe. Najważniejsze z nich obejmują produkty ropopochodne (paliwa i oleje), substancje chemiczne organiczne i nieorganiczne, nawozy, sodę amoniakalną, wyroby z tworzyw sztucznych, włókna poliamidowe i poliestrowe, farby, lakiery, a także produkty farmaceutyczne. Przemysł chemiczny należy do najbardziej proeksportowo nastawionych gałęzi gospodarki; szacuje się, iż około 50 % jego produkcji sprzedanej trafia na eksport.
 
Przemysł metalurgiczny, zarówno żelaza jak i metali kolorowych, stanowiący podstawę m.in. budownictwa i budowy maszyn, również zalicza się do najbardziej rozwiniętych sektorów gospodarki. Przemysł ten jest prawie całkowicie sprywatyzowany. Według bułgarskich statystyk około 75 % jego produkcji sprzedanej przeznaczana jest na eksport.
 
Ważną gałęzią przemysłu jest budowa maszyn, min. takich jak windy i przenośniki, obrabiarki, pojazdy silnikowe, statki, maszyny do obróbki drewna i maszyny do przetwórstwa żywności. Przemysł ten jest w większości sprywatyzowany. Boryka się jednak z problemem wysokiej dekapitalizacji majątku produkcyjnego i pogarszającej konkurencyjności produkowanych wyrobów.
 
Przetwórstwo spożywcze, a zwłaszcza branża napojów i tytoniowa jest jedną z priorytetowych gałęzi gospodarki Bułgarii. Zajmuje dominującą pozycję w całym przemyśle dóbr konsumpcyjnych. Swój rozwój zawdzięcza sprzyjającym warunkom klimatycznym i długowiecznej tradycji, mającej szczególnie istotne znaczenie w przypadku wytwarzania takich produktów jak wino, ser czy wyroby tytoniowe. Największą rolę odgrywają takie sektory jak przetwórstwo mięsne, mleczarstwo, cukrownictwo, produkcja olejów roślinnych, wina, piwa i tytoniu, przetwórstwo rybne i młynarstwo. Mimo licznych atutów jakimi dysponuje przemysł spożywczy, szacuje się iż jego potencjał produkcyjny nadal nie jest w pełni wykorzystywany. Zakłady przetwórstwa spożywczego zostały niemal całkowicie sprywatyzowane, m.in. w wyniku aktywnej strategii zakupów zrealizowanej przez szereg dużych korporacji międzynarodowych takich jak Nestle, Kraft Jacobs Suchard, Heineken i Danone.
 
Branża tekstylna posiada w Bułgarii bardzo długą tradycję. W chwili obecnej należy ona do jednej z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Dobrze rozwinięte jest dziewiarstwo, produkcja wyrobów włókienniczych i ubrań. Podstawowe wyroby to przędza, jedwab, bawełna, wełna oraz ręcznie wytwarzane tkaniny, dzianiny, dywany i ubrania. Wysoką dynamikę eksportu wykazują też przemysł skórzany i obuwniczy.Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisieWstecz Drukuj stronę Do góry