Struktura inwestycji zagranicznych

Według wstępnych danych podawanych przez Bułgarską Agencję ds. Inwestycji, bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Bułgarii za okres styczeń - czerwiec 2010 r. wyniosły 358.5 milionów EUR (1% PKB) w porównaniu z 1616.7 miln (4,8% PKB) w porównywalnym okresie styczeń-czerwiec 2009. Wpływy z inwestycji w nieruchomości od nierezydentów wyniosły 98 milionów EUR w porównaniu do 317.5 milionów Euro w 2009 roku za ten sam okres styczeń-czerwiec.

Największe inwestycje w Bułgarii poczynili Holendrzy (EUR 933 million), Rosja (EUR 103.4 million) i USA (EUR 47.3 million). Bliższe dane pokazuje poniższy wykres.

 

Wykres. Inwestycje bezpośrednie w Bułgarii według inwestującego kraju.

 

 

            

Źródło: BNB, 18.08.2010r.

 

Mając na uwadze bezpośrednie inwestycje zagraniczne z podziałem na branże, największe dochody według danych Narodowego Banku w Bułgarii wykazała działalność w sektorze energii, gazu, wody (EUR 108.2 million) i nieruchomości (EUR 96 million).

 

Wykres. Inwestycje zagraniczne z podziałem na branże.

 


 

 

Źródło: BNB, 18.08.2010r.
Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisieWstecz Drukuj stronę Do góry