Asysta w Bułgarii

 
Każdego z Inwestorów witamy w Bułgarii już na lotnisku (ew. w innym miejscu). Przez cały czas pobytu w tym kraju jesteśmy razem z Państwem zapewniając pełną polskojęzyczną obsługę.

 

Oglądamy nieruchomości, które Państwo wybrali. Przy oględzinach potencjalnych inwestycji prosimy deweloperów o pokazanie Państwu szczegółowych planów, spisu materiałów użytych przy budowie, wzory umów, itp. Wszystko to tłumaczymy na bieżąco. Możliwe jest oczywiście oglądanie wszystkich nieruchomości, na które zwrócą Państwo uwagę podczas pobytu w Bułgarii.

 

Po wyborze nieruchomości na życzenie Klienta możemy zlecić zewnętrznemu prawnikowi sprawdzenie stanu nieruchomości (czy jest wolna od obciążeń). Oczywiście jesteśmy razem z Inwestorami u Notariusza przy sporządzaniu aktu notarialnego. W ramach naszej obsługi przy organizacji podpisania przeniesienia praw własności w formie aktu notarialnego, możemy Państwu zaproponować dwie formy współpracy.

 

Pierwsza jest całkowicie bezpłatna dla Klientów, którzy skorzystali z naszych usług w trakcie procesu zakupu nieruchomości – w ramach tej usługi oferujemy:

 • Umówienie daty akty notarialnego z deweloperem.
 • Uzgodnienie noclegów.
 • Transfer na akt notarialny (także transfer z i na lotnisko).
 • Asystę polskiego pracownika i tłumaczenie słowne treści aktu.

Druga forma współpracy ma charakter płatny i jest związana z zatrudnieniem zewnętrznej kancelarii prawnej. Obejmuje czynności określone powyżej, a także zadania wykonywane przez kancelarę prawną w szczegolności takie jak:

 • Przygotowanie informacji o kosztach związanych z przeniesieniem praw własności w formie aktu notarialnego.
 • Pozyskanie od dewelopera i ponowne sprawdzenie dokumentacji w tym wypisu z Rejestru Nieruchomości w zakresie występowania obciążeń dotyczących nieruchomości.
 • Sprawdzenie sprzedawcy w Rejestrze Sądowym.
 • Przygotowanie projektu Aktu Notarialnego i wszystkich dokumentów z nim związanych:
 • Wniosek do Notariusza.
 • Wniosek do Sądu Wpisów w Rejestrze Nieruchomości.
 • Wycena wartości nieruchomości.
 • Szkic katastralny nieruchomości.
 • Zadeklarowanie własności i nowego właściciela w odpowiedniej gminie – rejestracja nieruchomości w gminie.
 • Nadanie numeru BULSTAT zgodnie z prawem nabywania nieruchomości przez cudzoziemców na terenie Republiki Bułgarii.
 • Wpisanie nieruchomości do katastru i otrzymanie unikalnego numeru zgodnego z ustawami Republiki Bułgarii.
 • Tłumaczenie słowne dodatkowych dokumentów.
 • Koordynacja współpracy z biurem prawnym przed aktem i po akcie notarialnym.
 • Dostarczenie dokumentów do Własciciela.

Możemy także zorganizować podpisanie umowy przeniesienia praw własności w formie pełnomocnictwa jeśli Państwo nie mogą stawić się na akcie osobiście. Zazwyczaj taka forma wymaga zatrudnienia kancelarii prawnej.
 

Notariusz w Bułgarii sprawdza wypis z rejestru nieruchomości, potwierdzający brak zobowiązań dotyczących obiektu. Notariusz potwierdza też przynależność obiektu do konkretnej osoby - sprzedawcy oraz uzyskuje państwową wycenę nieruchomości od dewelopera czy też radcy prawnego. Ważne jest, aby cena za nieruchomość w akcie notarialnym nie była niższa od państwowej wyceny. Proces zapłaty za nieruchomość powinien być zawsze dokonywany w formie przelewów lub też na podstawie rachunków czy faktur. Po podpisie odpowiedniego dokumentu przez sprzedawcę i Inwestora oraz zatwierdzeniu ich podpisów, notariusz przekazuje akt prawny do Sądu Gminnego do państwowego rejestru nieruchomości.

Ostatnim krokiem jest przygotowanie nieruchomości do użytkowania (a więc zlecenie dostarczenia prądu, wody, zarządzania nieruchomością, sprzątania, pranie, ochrony, itp. ewentualnego umeblowania, oddania nieruchomości do wynajmu, itp.).
 

 

Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisieWstecz Drukuj stronę Do góry