Rozwój gospodarczy

 
W roku 1991 Bułgaria weszła na drogę radykalnych reform gospodarczych. Odbyło się to min. dzięki wsparciu ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), który udzielił finansowania na obsługę kredytów niezbędnych dla przeprowadzenia reform, przy jednoczesnym zobowiązaniu się tego kraju do realizacji określonych przekształceń w gospodarce. Reformy miały m.in. na celu zdławienie inflacji, wyprowadzenie kraju z zapaści gospodarczej, stabilizację waluty i rozwój sektora prywatnego. Zakrojony na szeroką skalę program przyniósł oczekiwane rezultaty i w roku 1994 PKB Bułgarii wzrósł o 1,8 %, po raz pierwszy w całej dekadzie. W roku 1994 udało się również osiągnąć porozumienie z wierzycielami skupionymi w tzw. Klubie Londyńskim, co skutkowało częściową redukcją zadłużenia zagranicznego.
 
Jednakże szereg czynników takich jak: spowolnienie przez Bułgarię planowanych reform strukturalnych oraz będące jego konsekwencją wstrzymanie finansowania MFW, ograniczenie procesów prywatyzacyjnych, przesunięte nieco w czasie lecz dotkliwe skutki utraty tradycyjnych rynków byłego RWPG - doprowadziły po dwóch latach wzrostu do kolejnego kryzysu. Wystąpił on z dużą siłą w latach 1996-1997 charakteryzując się głębokim spadkiem produktu krajowego brutto i wybuchem hiperinflacji.

Wykres. Inflacja w Bułgarii latach 2005 - 2010.


 

 Wyjście z trudnej sytuacji gospodarczej drugiej połowy lat 90-tych stało się m.in. możliwe dzięki podpisaniu na początku 1997 roku kolejnego porozumienia z MFW, wprowadzającego stabilizujący walutę mechanizm currency board (zarząd walutą). Wyniki programu reform stały się widoczne już w drugiej połowie 1997 roku. Kolejne lata to okres postępującej stabilizacji i wzrostu gospodarczego. Istotny, pozytywny wpływ na przekształcenia gospodarki bułgarskiej miały również przygotowania do integracji z Unią Europejską, które obejmowały zarówno zmiany o charakterze czysto gospodarczym jak i instytucjonalnym.
 
Wykres. Zmiany PKB w Bułgarii latach 1997-2008 w mld Leva.

 
Źródło: Krajowy Instytut Statystyczny Bułgarii, Ministerstwo Finansów


 
---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisieWstecz Drukuj stronę Do góry